Legal Notice

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ
ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ И ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА
www.isis-pharma.com

Този уебсайт е разработен за дружеството ISISPHARMA France SAS

Искаме да приветстваме с добре дошли Интернет потребителите, посещаващи уебсайта, посветен на дерматологичната лаборатория ISIS PHARMA, достъпен на следния Интернет адрес URL: http://www.isis-pharma.com (наричан по-долу "Уебсайтът").

Каним Ви да прочетете внимателно тази Правна информация и правила за ползване, регламентиращи консултирането с Уебсайта.
Ползването на Уебсайта предполага приемане на посочените по-долу разпоредби, които са в сила при осъществяване на достъп до Уебсайта от Интернет потребителя (наричан по-долу „Потребителят“.

Ако сте на възраст под 18 години се изисква разрешение от Вашите родители или законни настойници (които трябва първо да са приели тези разпоредби).

I. СОБСТВЕНОСТ И ХОСТИНГ НА УЕБСАЙТА

Уебмастър: ISISPHARMA® France SAS капитализирана на €38,900
Седалище: Авеню де ла Марн 29, Парк дьо Троа Шене, 59290 ВАСКЕАЛ
Дружеството е регистрирано в търговския и фирмен регистър на община Лил под № 499 855 013
Телефон: + 33 (0)4 28 00 04 00
ДДС №.: FR 50 499 855 013

Главен редактор: Дженифер Деваврин

Редакционно управление: Отдел Маркетинг

Хостинг: OVH SAS, капитализирано на 10 059 500 €
Регистрирано в търговския и фирмен регистър RCS на община Лил – 424 761 419 00045
Седалище на рю Келерман 2,– 59100 РУБЕ
Телефон: 1007 ou le +33 9 72 10 10 07

Графика и техническо изпълнение на уебсайта: Orès Group - АДРЕС

II. ПРЕДМЕТ НА УЕБСАЙТА
Уебсайтът е създаден с цел да Ви предостави информация относно дерматологичната лаборатория ISISPHARMA, нейните ценности, производствени обекти, комуникация и козметични продукти за кожата.
Настоящият условия за ползване определят условията за ползване на Уебсайта. С извършването на справка в Уебсайта автоматично приемате тези условия.
Този Уебсайт е създаден в съответствие с разпоредбите на френското законодателство.
В тази връзка дерматологична лаборатория ISISPHARMA не поема никаква отговорност в случай на информация в Уебсайта, несъответстваща на разпоредбите на други държави, в които биха могли да пребивават Интернет потребители, извършващи справки в Уебсайта, включително в случаи, когато определени продукти не са налични в тези държави или са в несъответствие с местната нормативна уредба.

III. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЕБСАЙТА
a) Декларации на дерматологична лаборатория ISISPHARMA

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA се задължава да провери дали съдържанието на Уебсайта е в съответствие с действащите законови разпоредби и да положи усилия за предоставяне на точна, актуална информация.
Независимо от това Дерматологична лаборатория ISISPHARMA в никой момент и по никакъв начин не гарантира, че информацията е систематично точна, пълна и актуална и не може да гарантира текущата точност, прецизност и изчерпателен характер на каквато и да е част от информацията, съдържаща се в Уебсайта.
В тази връзка дерматологична лаборатория ISISPHARMA не поема никаква отговорност за каквато и да е информация, неточност или пропуск, свързани с информацията, достъпна в Уебсайта, като се посочва, че снимките на продукти ISISPHARMA, представени в Уебсайта не са обвързани с договор.

Не се колебайте да ни информирате на следния адрес: webmaster@www.isis-pharma.com за всяка открита от Вас грешка, която ние ще положим всички усилия да поправим при първа възможност.

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA също така се задължава да не разпространява каквито и да е данни с дискредитиращ характер, данни, нарушаващи правата на трети лица или незаконни данни.

b) Информация относно представянето на продукти

Представянето на продукти в Уебсайта е замислено като обща презентация на продуктовите гами на ISISPHARMA® и не представлява предложение за продажба в тази си форма.
Информацията в Уебсайта няма стойност на договор.

Освен това, тъй като съдържащата се в Уебсайта информация е само за информативни цели, тя не може да се оприличава на медицинско становище или да замества консултация с медицински специалист.
В действителност представянето и описанието на продуктите в Уебсайта, заедно с всеки съвет със строго козметичен характер, който може да е включен, по никакъв начин не са медицински и следователно по никакъв начин не Ви освобождават от консултацията с медицински специалист (лекар, дерматолог, фармацевт), които са единствените лица, квалифицирани да Ви дадат становище, адаптирано към Вашата ситуация.

c) Употреба на хипертекстуални връзки

Трети лица, желаещи да добавят хипертекстуални връзки към Уебсайта, трябва първо да са получили писмено разрешение от Дерматологична лаборатория ISISPHARMA.
Всички искания за разрешение трябва да бъдат изпращани на следния адрес: webmaster@www.isis-pharma.com

Информираме Ви, че външни уебсайтове с хипертекстуална връзка към или извън този Уебсайт, заедно с тяхното настоящо или бъдещо съдържание не са под наш контрол. Хипертекстуалните връзки следователно не представляват одобрение от страна на Дерматологична лаборатория ISISPHARMA или неин партньор. Консултиране с такива уебсайтове е изключително на Ваша собствена отговорност.

Най-общо, Дерматологична лаборатория ISISPHARMA не поема никаква отговорност за съдържанието и рекламата на такива уебсайтове или нарушение на права на интелектуална собственост, които биха могли да произтичат от достъп до страница през хипертекстуална връзка.

d) Употреба на „бисквитки“

При навигацията в Уебсайта може да се складира информация на Вашия твърд диск под формата на „бисквитки“ (cookies), които са малки компютърни файлове, поставяни от Уебсайта.

Това се прави със следните две цели:
- да Ви улесни в ползването на Уебсайта, запомняйки предходни въведени данни в определени формуляри, заедно с Вашите предпочитания или избори;
- да събира информация анонимно във връзка с ползването на Уебсайта за статистически цели.

Тези „бисквитки“ се съхраняват за максимум две години.

Препоръчваме Ви да разрешите съхраняването на „бисквитки“, за да можете да се възползвате от всички функции, предлагани от Уебсайта.
Въпреки това Ви информираме, че съгласно разпоредбите на френския Закон за защита на данните имате право да откажете поставянето на „бисквитки“ , като промените настройките на браузъра на Вашия компютър (вижте подробната процедура на www.cnil.fr).

e) Съдържание, достъпно за сваляне

Можем да Ви предоставим съдържание в Уебсайта, което да има опцията за сваляне и подлежи на ползването му в съответствие с настоящите правила за ползване.

Следователно Ви предоставяме, единствено за Ваши лични и частни изисквания, освободено от лицензионни такси и за законовия срок на защитата на авторските права неизключително и непрехвърлимо право на ползване на сваленото съдържание.

Всяко трето лице, желаещо да възпроизвежда, представя, видоизменя или разпространява подлежащото на сваляне съдържание, трябва първо да е получило писмено разрешение от Дерматологична лаборатория ISISPHARMA.
Всички искания за разрешение трябва да бъдат изпращани на следния адрес: webmaster@www.isis-pharma.com
Ако такова писмено разрешение не е предоставено, никакво подлежащо на сваляне съдържание не може да се възпроизвежда, видоизменя, представя или разпространява.

IV. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA не поема никаква отговорност за каквато и да е информация, неточност или пропуск, засягащи информацията, достъпна в Уебсайта, като се посочва, че снимките на продукти на ISISPHARMA®, представени в Уебсайта не са обвързани с договор.

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA следователно не може да бъде подвеждана под отговорност за решение, взето на база на тази информация.

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA не поема никаква отговорност за поява на бъгове или щети, произтичащи от злонамерена намеса на трето лице, която би могла да промени информацията, представена в Уебсайта или повреди хардуера на Потребителя.

Аналогично Дерматологична лаборатория не може да бъде подвеждана под отговорност за каквато и да е употреба на Уебсайта, която би могла да доведе до повреда или вируси, които могат да заразят хардуера или друго имущество на Потребителя.

По-общо Дерматологична лаборатория ISISPHARMA при никакви обстоятелства не може да бъде подвеждана под отговорност за преки или непреки щети, независимо от причината, естеството, произхода или последствията, произтичащи от употребата на Уебсайта или други уебсайтове, свързани с него и/или произтичащи от невъзможност за ползване на или достъп до Уебсайта.

Уебсайтът е нормално достъпен 24/24 и 7/7. Независимо от това, поради причини свързани с поддръжка, компютърни или технически проблеми или друг случай на форсмажорни обстоятелства Дерматологична лаборатория ISISPHARMA има правото да преустанови, прекъсне, ограничи или откаже достъпа до целия или част от Уебсайта по всяко време.
Дерматологична лаборатория ISISPHARMA следователно не може да бъде подвеждана под отговорност за недостъпност на Уебсайта, временна или постоянна, по каквато и да е причина.

V. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ
Уебсайтът е интелектуален труд, защитен по закона за интелектуалната собственост и авторското право.

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA предоставя на потребителя неизключителен, личен и непрехвърлим лиценз за ползване на Уебсайта, за строго лична употреба. Всяка друга употреба на Уебсайта е забранена без предварителното изрично разрешение от страна на Дерматологични лаборатории под заплаха от съдебно производство.

Целият Уебсайт и всички негови съставни части, по-конкретно изображения, текстове, лого, търговски имена, видеа, графики, иконографски и фотографски изображения, заедно с документите, подлежащи на сваляне от Уебсайта, са изключителна собственост на Дерматологична лаборатория ISISPHARMA или произлизат от права за експлоатация, предоставени изрично. В частност, цитираните търговски имена са регистрирани търговски имена, за които правата са били придобити или предоставени под лиценз на името на Дерматологична лаборатория ISISPHARMA. Лицензи или каквото и да е право на ползване на търговските имена или други елементи на Уебсайта не могат да бъдат приписвани на Потребителя на уебсайта.
В тази връзка Дерматологична лаборатория ISISPHARMA си запазва правото да потърси компенсации по съдебен път за нарушение на своите права на интелектуална собственост, включително чрез наказателно производство.

Възпроизвеждането, свалянето, показването и отпечатването на информация, публикувана в Уебсайта, се разрешава единствено за информационни сили и изключително за частно ползване. Консултирането с Уебсайта не предоставя на Потребителя каквото и да е право, различно от това за консултиране изрично за лично и частно ползване и за нетърговски цели. Възпроизвеждане, пълно или частично представяне, публикуване, превод, предаване, разпространение, употреба, адаптиране или изменение (изключително за търговски цели) на целия или част от Уебсайта (по-конкретно на търговски имена, лого или изображения или на който и да е друг документ, публикуван в Уебсайта), в каквато и да е медия и във всяка форма поради тази причина е строго забранено, освен ако не е получено предварително писмено съгласие от главния редактор, с който можете да се свържете на следния адрес: webmaster@www.isis-pharma.com или само за информационни цели.

VI. ЛИЧНИ ДАННИ

Дерматологична лаборатория ISISPHARMA отдава значителна важност на защитата на личните данни. Целта на тази статия е да информира Потребителите на уебсайта за обработката на техните лични данни, а именно данни, които позволяват прякото или косвеното им идентифициране, заедно с правата им по отношение на такава обработка.
В общия случай можете да посещавате Уебсайта в Интернет, без да се налага да разкривате Вашата самоличност, понеже консултирането с Уебсайта не включва съобщаване на лични данни.

Независимо от това, конкретна доброволна регистрация от Потребителите като описание към Информационен бюлетин, искания за информация или съвет и подаване на кандидатури изискват съобщаване на лични данни.

Поради тази причина може да се наложи да ни изпратите лична информация в Уебсайта, която може да подлежи на автоматична компютърна обработка. Тази информация ще се използва единствено за целите на управление на Уебсайта и за маркетинг на Дерматологична лаборатория ISISPHARMA.
Предмет на получено изрично съгласие на Потребителите при събиране на данните, Дерматологична лаборатория ISISPHARMA може да изпраща на Потребителите материали за директен маркетинг или информационни бюлетини по електронна поща. Събирането на информация е декларирано пред CNIL под №. ….

Лична информация може да се съобщава на трети лица с оглед изпълнението на правните и/или регулаторни изисквания за извършване на работата, възложена на доставчиците на услуги на Уебсайта.

Когато съобщавате лична информация в Уебсайта, Вие се задължавате да гарантирате, че тя е точна и не е в нарушение на интересите или правата на трети лица.

В общия случай Дерматологична лаборатория ISISPHARMA се задължава да предприеме всички необходими мерки за опазване на поверителността на личните данни, съобщавани от Потребителите при ползване на Уебсайта.
Дерматологична лаборатория ISISPHARMA се задължава добросъвестно да уважава доверието, оказано й от Интернет потребителите и да спазва задълженията по френския Закон за защита на данните № 78-17 от 6 януари 1978 г., изменен със закон 2004-801 от 6 август 2004 г.
Поради тази причина имате право на достъп, изменение, поправка и заличаване на всички данни, които Ви засягат (съгласно чл. 34 на същия закон), което можете да упражните писмено към Дерматологична лаборатория ISISPHARMA (Laboratoire Dermatologique ISISPHARMA) – Service Consommateurs (Обслужване на клиенти)– 29, Рю Морис Фландин – Immeuble le Forum – 69003 ЛИОН или по електронна поща на webmaster@www.isis-pharma.com, като посочите собствено име, фамилия и пълен адрес. Уебсайтът е регистриран във френската Национална комисия за защита на данните и свободите (CNIL) под №???.
Повече информация за Вашите права ще намерите на http://www.cnil.fr.

VII. ПРОМЕНИ В УЕБСАЙТА И НАСТОЯЩИТЕ ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ

Информираме потребителите, че имаме право да променяме информацията, съдържанието и/или условията за ползване на Уебсайта по всяко време и без предварително известие.
Тези промени могат да се извършват с оглед съответствието с ново приложимо законодателство или нормативни актове и/или актуализация на Уебсайта.
Те влизат в сила и стават приложими за всички потребители от момента на публикуването им в Уебсайта.

VIII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Уебсайтът се подчинява на френското законодателство.
Всички несъгласия или спорове относно Уебсайта се отнасят изключително към съдилищата на града, в който се намира централното управление на Дерматологична лаборатория ISISPHARMA.