ISISPHARMA И КОЖНАТА ХОМЕОСТАЗА, МЕСТНО НАСЛЕДСТВО

ISISPHARMAe bazirana в Лиоn и е част от наследството на д-р Клод Бернар, известен лекар в болницата St Julien, в департамент Rhone, през 19 в. Той е пъвият учен, описал един фундаментален принцип, който през 1932 г. получава своето наименование от д-р Уолтър Канън, американски лекар в Харвардския медицински университет. Това е хомеостатичният динамичен баланс.

Научен Комитет и Партньори

Известно е, че множество фактори (стареене, белези, заболявания…) предизвикват промени в дермата, които водят до влошаване на бариерната й функция и променят кожната хомеостаза.
ISISPHARMA започна иновативно сътрудничество с лабораторията на френския Национален център за научни изследвания (Centre national de la recherche scientifique,CNRS), към Университета Клод Бернар в Лион. Изучаваме ролята на рецепторите във възстановяването на кожната хомеостаза и бариерната функция, чрез действието им върху междуклетъчните мостчета (дезмозоми) при кератиноцитите и дермо-епидермалната гранична зона, с цел елиминиране на разрушителния ефект върху кожата.
С изясняването на механизма на действие на тези рецептори, ние създаваме нови възможности към подобряване на кожната хомеостаза. Благодарение на това партньорство допълнително развиваме знанията за кожата и нейните хомеостатични механизми и разработваме нови иновативни подходи.